chophouse

Chophouse Wedge

Chophouse Wedge

Iceberg Wedge, Smokehouse Bacon, Tomato, egg, craisins, onion straws, Blue cheese